Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse. Denna programförklaring gäller MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund portal och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund webbportal, förstår och accepterar Ni de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.


Insamling av personlig information

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund kan insamla personlig information, såsom e-post adress, namn adress och telefonnummer. MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och softvara som automatiskt kan insamlas av MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Denna information kan vara: din IP adress, webbläsar typ, domain namn, acces tid och extern webbadress. Denna information används av MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund webbplats.

Kom ihåg att om du visar personligt identifierbar information eller annan sensitiv information genom MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund öppna meddelande forum, kan denna information samlas in av andra. Notera: MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund läser ingen av er privata online kommunikation.


Användning av personlig information

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund samlar och använder personlig information för att kunna operera MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund webbplats och leverera de tjänster du har begärt. MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och deras partner. MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund kan också kontakta dig genom enkäter för att få reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund håller reda på vilka sidor som besöks i MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, för att veta vilka sodor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund kommer endast lämna ut din personliga information , utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda  MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund eller andra användares rättigheter.

Användning av Cookies

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund portal använder "cookies". En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Till exempel, om du anpassar MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund sidor, eller registrerar dig hos MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund , hjälper en cookie  MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund att komma ihåg den informationen. När du återvänder till  MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i  MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund .

Säkerhet och personlig information

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund säkrar din personliga information från oaktoriserad tillgång eller användning. MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av Secure Socket Layer (SSL) protokollet.

Förändringar av denna programförklaring

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund rekomenderar dig att periodvis läsa igonom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur  MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund skyddar din personliga information.

Kontakt information

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund välkomnar dina kommentarer beträffande denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att  MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund inte har levt upp dill denna programförklaring eller har andra synpunkter, vänligen kontakta MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund via e-post gunnar.henriksson@mbrf.se.