Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Organisation

Hallstahammar station 16

Fakta om stationen

Hitta till vår station.

Här kommer inom kort mer info om stationen.

Hallstahammar station 16

Fakta om stationen

Hitta till vår station.

Här kommer inom kort mer info om stationen.

 Vanliga frågor
Fråga:

Är det lag på brandvarnare i bostäder?

Svar:

Ja - Tolkningen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är, genom sitt allmänna råd om brandvarnare, att för att uppfylla lagen Lag om skydd mot olyckor krävs att brandvarnare är installerade och fungerar i bostäder.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor