Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Organisation
Om Mälardalens brand- och räddningförbund

Om Mälardalens Brand och Räddningsförbund

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund bildades den 1 januari 2001 genom att Västerås Brandkår och Surahammars Räddningstjänst gick ihop. Den 1 januari 2004 utökades förbundet genom att Hallstahammars Räddningstjänst gick med. Är du intresserad av vårt Handlingsprogram eller årsredovisning kan du hämta dessa här.