Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Metoo inom Räddningstjänsten
 
Uppropet #larmetgår, en fortsättning på #metoo, finns till för att belysa oacceptabelt beteende mot kvinnor inom svensk räddningstjänst. Det personerna i uppropet vittnar om är helt oacceptabelt och ska inte få ske på någon arbetsplats. Särskilt inte på en arbetsplats som värnar om människors liv och hälsa.
 
Personerna bakom uppropet kräver en förändring av arbetsplatskulturen och att sexuella trakasserier och nedvärderande språkbruk tas på yttersta allvar. Vi på MBR vill ta vårt ansvar och agera för nolltolerans. Vi välkomnar uppropet.
 
Alla har vi rätt att känna oss trygga på vår arbetsplats, såväl på utbildningar, på stationerna och när vi utför olika uppdrag.
 
Åke Broman
Förbundsdirektör
 
Vad gör vi på MBR?
MBR arbetar aktivt med att stödja utvecklingen av jämställdhet och mångfald inom vårt förbund.
  • Vi har sedan en tid tillbaka en policy som vi löpande följer upp.
  • Vi har en mångfaldsgrupp som aktivt nätverkar och jobbar med dessa frågor.
  • Vi utbildar vår personal i dessa frågor.
 
 
 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Hur skall brandfarliga och explosiva varor förvaras hemma?

Svar:

Riktlinjer och information om hur Du kan förvara brandfarliga varor i bostadshus och fritidshus utan tillstånd hittar du här, vätskor, gasol.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Hur skall brandfarliga och explosiva varor förvaras hemma?

Svar:

Riktlinjer och information om hur Du kan förvara brandfarliga varor i bostadshus och fritidshus utan tillstånd hittar du här, vätskor, gasol.

Se fler vanliga frågor

  Den 15 augusti kl 08.00 upphävs eldningsförbudet i Västmanlands län.

Vi och Länsstyrelsen uppmanar till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt trots det regn som fallit de senaste dagarna.

Läs mer om eldningsförbud och vad du ska tänka på under vanliga frågor

  

 

  Den 15 augusti kl 08.00 upphävs eldningsförbudet i Västmanlands län.

Vi och Länsstyrelsen uppmanar till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt trots det regn som fallit de senaste dagarna.

Läs mer om eldningsförbud och vad du ska tänka på under vanliga frågor