Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Metoo inom Räddningstjänsten
 
Uppropet #larmetgår, en fortsättning på #metoo, finns till för att belysa oacceptabelt beteende mot kvinnor inom svensk räddningstjänst. Det personerna i uppropet vittnar om är helt oacceptabelt och ska inte få ske på någon arbetsplats. Särskilt inte på en arbetsplats som värnar om människors liv och hälsa.
 
Personerna bakom uppropet kräver en förändring av arbetsplatskulturen och att sexuella trakasserier och nedvärderande språkbruk tas på yttersta allvar. Vi på MBR vill ta vårt ansvar och agera för nolltolerans. Vi välkomnar uppropet.
 
Alla har vi rätt att känna oss trygga på vår arbetsplats, såväl på utbildningar, på stationerna och när vi utför olika uppdrag.
 
Åke Broman
Förbundsdirektör
 
Vad gör vi på MBR?
MBR arbetar aktivt med att stödja utvecklingen av jämställdhet och mångfald inom vårt förbund.
  • Vi har sedan en tid tillbaka en policy som vi löpande följer upp.
  • Vi har en mångfaldsgrupp som aktivt nätverkar och jobbar med dessa frågor.
  • Vi utbildar vår personal i dessa frågor.
 
 
 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Säljer ni brandsläckare eller brandvarnare

Svar:

Nej, vi säljer inte brandutrustning eftersom vi är en myndighet och utövar tillsyn, vi ansvar dock för brandutrustning inom vissa av kommunens förvaltningar.

Brandutrustning i form av brandsläckare, brandfilt och brandvarnare finns att köpa på flera stora varuhus, försäkringsbolag och via brandutrustningsfirmor. Ett paket med brandsläckare (6 kg pulver), brandfilt och brandvarnare behöver inte kosta mer än mellan 500-1000 kr.

Se fler vanliga frågor