Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd
Förebyggande brandskydd

Förebyggande brandskydd

De enda bränder som aldrig skadar någon eller något är de bränder som aldrig inträffar. Därför skall vi självklart jobba för att förebygga bränder i så stor utsträckning som möjligt. Tyvärr är det väldigt svårt att förebygga alla bränder vilket gör att vi också skall se till att de bränder som ändå uppstår ger så små skador som möjligt.

Dessa sidor om förebyggande brandskydd visar några exempel på vad vi på MBR och ni som privatpersoner och företagare kan göra för att vi skall få så små brandskador som möjligt i vår region.