Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Majbrasor - Valborgsmässoeldar

Många frågar just nu om Valborgseldar och risken för brand i skog och mark. Vi avråder fortfarande från att elda, men om du ändå ska arrangera en brasa så kommer här våra råd:
Som väderprognosen ser ut från i morgon och resten av veckan så minskar brandrisken. Det gäller förutsatt att mängden regn kommer enl prognos. Det är fortfarande torrt längre ner i marken.
Om brasan står på t.ex. gräs bör du under morgondagen vattna ordentligt runt brasan för att blöta upp marken. 
Omgivningen kring brasan är viktig att man har kontroll på. Gnistor från brasan kan orsaka sk flygbränder.
Det är extra viktigt att släcka ordentligt. Det kan krävas att du gräver där brasan stått för att se till att allt är släckt.
Du måste självklart ha släckutrustning på plats (det räcker inte med brandsläckare och vanlig trädgårdsslang, utan det behövs anslutet vatten från t.ex. brandpost med högre flöde).
Bevakning efteråt så att allt är släckt innan du lämnar platsen.
Under ovan förutsättningar är det okej att tända valborgseldarna.
 

Tillstånd

Tillstånd krävs för att anordna en offentlig tillställning inom detaljplanelagt område. Det söks hos Polisens tillståndsavdelning som kan nås på 114 14.

Eldning sker alltid på eget ansvar! Räddningstjänsten kan komma att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg.

Storlek på brasan

Brasans storlek får högst vara 5–6 meter i diameter och högst 4–5 meter hög. Brasan kan med fördel tryckas ihop för att få en kompaktare brasa.

Innehållet i brasan

Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar, rent träavfall och obehandlat virke. Exempel på material som inte får brännas är målat och oljat virke, plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg, kemikalier och bildäck eller annat miljöfarligt avfall som avger giftig och kraftig rök.

Placering

Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller jord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- och teleledningar. Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder.

Räddningstjänsten rekommenderar att man bör ha ett avstånd på minst 50 meter till byggnad, elkraft- eller teleledning och minst 25 meter till skog. Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant.

Väderförhållande

Tänk på att vid torr väderlek krävs en stor försiktighet vid eldning. Brasan får ej tändas vid kraftiga vindförhållanden eller om eldningsförbud råder (se information på www.mbrf.se ). Skulle väderförhållanden förändras till det sämre under eldningen skall eldningen avbrytas.

Upptändning

Tänd brasan i första hand med trä/näver, alternativt tändvätska.

Släckning

Innan brasan tänds skall det finnas framdraget och trycksatt slang som når hela brasans omfång. Att enbart ha lösa brandsläckare och hinkar med vatten är ej godkänt för att kunna släcka. Innan brasan lämnas på kvällen skall elden och glöden släckas helt och kolrester skottas ihop!

Säkerhet/besökare

En säkerhetsansvarig ska utses som bevakar eldningen och ser till att barn och andra besökare inte kommer för nära eller kastar in fyrverkerier eller liknande i brasan. Risk finns då att elden sprider sig och kläder tar eld.
Eldning sker alltid på eget ansvar!

Ladda ner PM för Valborgsmässoeld här >

 

 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man komma och se på era brandstationer och brandbilar?

Svar:

Ja ni är välkomma då vi har öppet hus, vi annonserar på vår hemsida och i VLT då vi har öppethus.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Säljer ni brandsläckare eller brandvarnare

Svar:

Nej, vi säljer inte brandutrustning eftersom vi är en myndighet och utövar tillsyn, vi ansvar dock för brandutrustning inom vissa av kommunens förvaltningar.

Brandutrustning i form av brandsläckare, brandfilt och brandvarnare finns att köpa på flera stora varuhus, försäkringsbolag och via brandutrustningsfirmor. Ett paket med brandsläckare (6 kg pulver), brandfilt och brandvarnare behöver inte kosta mer än mellan 500-1000 kr.

Se fler vanliga frågor