Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Majbrasor - Valborgsmässoeldar


Tillstånd

Tillstånd krävs för att anordna en offentlig tillställning inom detaljplanelagt område. Det söks hos Polisens tillståndsavdelning som kan nås på 114 14.

Eldning sker alltid på eget ansvar! Räddningstjänsten kan komma att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg.

Storlek på brasan

Brasans storlek får högst vara 5–6 meter i diameter och högst 4–5 meter hög. Brasan kan med fördel tryckas ihop för att få en kompaktare brasa.

Innehållet i brasan

Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar, rent träavfall och obehandlat virke. Exempel på material som inte får brännas är målat och oljat virke, plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg, kemikalier och bildäck eller annat miljöfarligt avfall som avger giftig och kraftig rök.

Placering

Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller jord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- och teleledningar. Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder.

Räddningstjänsten rekommenderar att man bör ha ett avstånd på minst 50 meter till byggnad, elkraft- eller teleledning och minst 25 meter till skog. Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant.

Väderförhållande

Tänk på att vid torr väderlek krävs en stor försiktighet vid eldning. Brasan får ej tändas vid kraftiga vindförhållanden eller om eldningsförbud råder (se information på www.mbrf.se ). Skulle väderförhållanden förändras till det sämre under eldningen skall eldningen avbrytas.

Upptändning

Tänd brasan i första hand med trä/näver, alternativt tändvätska.

Släckning

Innan brasan tänds skall det finnas framdraget och trycksatt slang som når hela brasans omfång. Att enbart ha lösa brandsläckare och hinkar med vatten är ej godkänt för att kunna släcka. Innan brasan lämnas på kvällen skall elden och glöden släckas helt och kolrester skottas ihop!

Säkerhet/besökare

En säkerhetsansvarig ska utses som bevakar eldningen och ser till att barn och andra besökare inte kommer för nära eller kastar in fyrverkerier eller liknande i brasan. Risk finns då att elden sprider sig och kläder tar eld.
Eldning sker alltid på eget ansvar!

Ladda ner PM för Valborgsmässoeld här >

 

 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor