Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd
VI UTFÖR HEMBESÖK
 
Fr.o.m v26 genomför vi hembesök i lägenheter/fastigheter i Västerås.
 
Hembesöken är en förebyggande insats mot brand.
Vi informerar och pratar om brandskydd i bostäder och hur du skall agera om det brinner hos dig eller din granne.
Vid hembesöken kan vi även hjälpa till och kontrollera din brandvarnare.
Vi delar även ut informationsblad på olika språk.
 
Besöket genomförs av personal i uniform. Personalen som gör hembesök ingår i utryckningsstyrkan och vid larm kommer de att vara tvungna att avvika.
 
Vi säljer inget! Vi informerar om brandskydd.
 
 
 Vanliga frågor
Fråga:

Är det lag på brandvarnare i bostäder?

Svar:

Ja - Tolkningen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är, genom sitt allmänna råd om brandvarnare, att för att uppfylla lagen Lag om skydd mot olyckor krävs att brandvarnare är installerade och fungerar i bostäder.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Säljer ni brandsläckare eller brandvarnare

Svar:

Nej, vi säljer inte brandutrustning eftersom vi är en myndighet och utövar tillsyn, vi ansvar dock för brandutrustning inom vissa av kommunens förvaltningar.

Brandutrustning i form av brandsläckare, brandfilt och brandvarnare finns att köpa på flera stora varuhus, försäkringsbolag och via brandutrustningsfirmor. Ett paket med brandsläckare (6 kg pulver), brandfilt och brandvarnare behöver inte kosta mer än mellan 500-1000 kr.

Se fler vanliga frågor

  Den 15 augusti kl 08.00 upphävs eldningsförbudet i Västmanlands län.

Vi och Länsstyrelsen uppmanar till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt trots det regn som fallit de senaste dagarna.

Läs mer om eldningsförbud och vad du ska tänka på under vanliga frågor

  

 

  Den 15 augusti kl 08.00 upphävs eldningsförbudet i Västmanlands län.

Vi och Länsstyrelsen uppmanar till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt trots det regn som fallit de senaste dagarna.

Läs mer om eldningsförbud och vad du ska tänka på under vanliga frågor