Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Brandvarnare

Räddningsverket beslutade den 14 februari 2007 om allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder.

Beslutet innebär att Räddningsverket, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778), anser det skäligt att det finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand i alla byggnader som används för bostadsändamål.

Ett nytt och reviderat allmänt råd om brandvarnare för bostäder har beslutats av Räddningsverket. Det reviderade allmänna rådet anger bland annat att brandvarnare bör vara utförd enligt standard SS-EN 14604. Elnätsanslutna brandvarnare bör installeras i bostäder där hyresgäster bedöms ha svårt att själva klara skötseln, såsom byte av batteri och funktionskontroll.

Tidig varning vid brand är viktigt. Genom att det finns brandvarnare eller motsvarande i alla bostäder, fritidshus och andra övernattningslokaler kan varning ske i ett tidigt skede. I vissa bostäder behövs flera brandvarnare och även hörselsvaga måste få tidig varning vid brand.

Drygt nio av tio hushåll i Sverige har i dag fungerande brandvarnare. Räddningstjänstens uppgifter från utryckningar till bostadsbränder visar dock att brandvarnare saknas vid drygt åtta av tio av larmen. Förmodligen inträffar många av dessa bränder hos samma grupper som återfinnas bland dem som omkommer vid bränder. Vid drygt 60 % av dödsbränderna saknas brandvarnare.

Mer uppgifter om förekomst av brandvarnare, brandredskap, inträffade brandtillbud med mera i hemmen framgår av Räddningsverkets enkätundersökning Skydd i hemmet.

 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man låna flytvästar av er?

Svar:

Ja på Vallbystationen har vi  gratis flytvästar till utlåning, man får låna de i max en vecka.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man låna flytvästar av er?

Svar:

Ja på Vallbystationen har vi  gratis flytvästar till utlåning, man får låna de i max en vecka.

Se fler vanliga frågor