Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Brandvarnare

Räddningsverket beslutade den 14 februari 2007 om allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder.

Beslutet innebär att Räddningsverket, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778), anser det skäligt att det finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand i alla byggnader som används för bostadsändamål.

Ett nytt och reviderat allmänt råd om brandvarnare för bostäder har beslutats av Räddningsverket. Det reviderade allmänna rådet anger bland annat att brandvarnare bör vara utförd enligt standard SS-EN 14604. Elnätsanslutna brandvarnare bör installeras i bostäder där hyresgäster bedöms ha svårt att själva klara skötseln, såsom byte av batteri och funktionskontroll.

Tidig varning vid brand är viktigt. Genom att det finns brandvarnare eller motsvarande i alla bostäder, fritidshus och andra övernattningslokaler kan varning ske i ett tidigt skede. I vissa bostäder behövs flera brandvarnare och även hörselsvaga måste få tidig varning vid brand.

Drygt nio av tio hushåll i Sverige har i dag fungerande brandvarnare. Räddningstjänstens uppgifter från utryckningar till bostadsbränder visar dock att brandvarnare saknas vid drygt åtta av tio av larmen. Förmodligen inträffar många av dessa bränder hos samma grupper som återfinnas bland dem som omkommer vid bränder. Vid drygt 60 % av dödsbränderna saknas brandvarnare.

Mer uppgifter om förekomst av brandvarnare, brandredskap, inträffade brandtillbud med mera i hemmen framgår av Räddningsverkets enkätundersökning Skydd i hemmet.

  Den 15 augusti kl 08.00 upphävs eldningsförbudet i Västmanlands län.

Vi och Länsstyrelsen uppmanar till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt trots det regn som fallit de senaste dagarna.

Läs mer om eldningsförbud och vad du ska tänka på under vanliga frågor

  

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Är det lag på brandvarnare i bostäder?

Svar:

Ja - Tolkningen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är, genom sitt allmänna råd om brandvarnare, att för att uppfylla lagen Lag om skydd mot olyckor krävs att brandvarnare är installerade och fungerar i bostäder.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Hur blir jag brandman?

Svar:

MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utbildningar för att bli brandman. Länk till MSBs hemsida.

Se fler vanliga frågor