Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Brandfarliga & explosiva varor

 

Tillstånd

Tillstånd behövs för nästan all verksamhet med brandfarliga och explosiva varor. Mer information hittar du här:

Brandfarliga varor

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Till gaser hör till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, fotogen och T-sprit. Hur brandfarliga vätskor ska hanteras och förvaras i hem- och fritidsmiljö finns beskrivet i MSBs folder

Gasflaskor

Om gasflaskor hanteras eller förvaras på fel sätt kan de orsaka stor skada och försvåra räddnigstjänstens arbete vid en brand eller räddningsinsats. Om du hanterar gasflaskor i din verksamhet kan du läsa vår broschyr om hur du på ett säkert sätt förvarar dina gasflaskor, du hittar den här.

Våra kollegor på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har gjort en film på ämnet där de visar hur gasflaskor beter sig vid brand och hur de förvaras på ett säkert sätt, se den här.

Explosiva varor

Explosiva varor delas in i huvudslagen krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten, gruv- och anläggningsföretag och fyrverkeriimportörer är stora hanterare av explosiva varor. Mindre kvantiteter av sådana varor hanteras bl.a. vid handladdning av ammunition.

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du skall göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Mer information om förvaring finns i MSBs handbok.

Fyverkerier

Av dem som vårdas på sjukhus till följd av fyrverkeriolyckor är nästan nio av tio män och drygt 40 procent är yngre än 18 år. Brandskyddsföreningens tips och råd om fyrverkerier

 

Du kan få tillgång till oerhört mycket information kopplat till detta ämnesområde genom att besöka Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida:


 

 Text/HTML

 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man komma och se på era brandstationer och brandbilar?

Svar:

Ja ni är välkomma då vi har öppet hus, vi annonserar på vår hemsida och i VLT då vi har öppethus.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man komma och se på era brandstationer och brandbilar?

Svar:

Ja ni är välkomma då vi har öppet hus, vi annonserar på vår hemsida och i VLT då vi har öppethus.

Se fler vanliga frågor