Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Brandfarliga & explosiva varor

 

Tillstånd

Tillstånd behövs för nästan all verksamhet med brandfarliga och explosiva varor. Mer information hittar du här:

Brandfarliga varor

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Till gaser hör till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, fotogen och T-sprit. Hur brandfarliga vätskor ska hanteras och förvaras i hem- och fritidsmiljö finns beskrivet i MSBs folder

Explosiva varor

Explosiva varor delas in i huvudslagen krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten, gruv- och anläggningsföretag och fyrverkeriimportörer är stora hanterare av explosiva varor. Mindre kvantiteter av sådana varor hanteras bl.a. vid handladdning av ammunition.

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du skall göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Mer information om förvaring finns i MSBs handbok.

Fyverkerier

Av dem som vårdas på sjukhus till följd av fyrverkeriolyckor är nästan nio av tio män och drygt 40 procent är yngre än 18 år. Brandskyddsföreningens tips och råd om fyrverkerier

 

Du kan få tillgång till oerhört mycket information kopplat till detta ämnesområde genom att besöka Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida:


 

 Text/HTML

 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor