Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

Räddningstjänsten i Västerås-, Hallstahammars-, och Surahammars kommuner.

Webbplatsen för dig som söker information om säkerhet och skydd.
Bilderna på hemsidan kommer från Peter Arwidi

Vid akuta ärenden, ring 112

 Nyttiga länkar


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

- vad är det för något. Läs mer om "Förebyggande brandskydd" här Läs mer »


Tillstånd för Brandfarliga- och Explosiva varor
- i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Information hittar du under Förebyggande Brandskydd.


Brandskydd i bostadshus
Information om brandskydd i bostadshus hittar du under följande länkar och på Brandskyddsföreningens hemsida.

  1. Brandsäkerhet i flerfamiljshus
  2. Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö
  3. Gasol för hem och fritidsmiljö
  4. Trapphusanslag - brandskydd i tapphus
  5. Information till boende - Svenska
  6. Information till boende - Somaliska
  7. Information till boende - Arabiska 
  8. DinSäkerhet.se´s filmer om brandskydd, på flera språk 

Nyttig information i vardagen från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Vi har studiebesök på måndagar mellan 08-15, uppehåll för lunch mellan 12-13. Åldersgränsen är över 6 år. Bokning med minst en veckas framförhållning via mailen utbildning@mbrf.se .

 Aktuellt

Eldningsförbud i Västerås- Hallstahammars- och Surahammars kommuner

Det är extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor. Eldningsförbud råder därför från och med 2017-05-24.

Förbudet gäller tills vidare och upphör då Räddningschef i Beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.

Förbudet innebär

På allmän plats och i naturen är det endast tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter. Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.

Den som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Mer information

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida www.dinsäkerhet.se

Begränsad utryckningskapacitet i Surahammars kommun

Fr.o.m 8/5 kommer vi ha begränsad utryckningskapacitet i Surahammar. Vid större händelser kommer kommunen få invänta hjälp från Västerås.

MBR kommer inte heller kunna åka på ambulanslarm i Surahammar fr.o.m 8/5.

Mark och skogsbrandrisker

 Här är länkar till SMHIs sida och Länsstyrelsen Västmanlads sida för brandrisk

Vi söker brandmän

Vill du vara med och göra skillnad?
Är du en kvinna eller man över 18 år och bor och jobbar i Hallstahammar/Kolbäck eller Surahammar/Virsbo?

Problem att se allt på vår hemsida??

Om du har Internet Explorer 11 så måste du köra sidan i kompabilitetsläge då vissa funktioner ej fungerar i den nya Internet Explorer. Detta ställer ni in genom att lägga till vår hemsida under verktyg och inställningar för kompabilitetsvyn.

Skogsbranden Västmanland