Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

Räddningstjänsten i Västerås-, Hallstahammars-, och Surahammars kommuner.

Webbplatsen för dig som söker information om säkerhet och skydd.
Bilderna på hemsidan kommer från Peter Arwidi

Vid akuta ärenden, ring 112

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

Räddningstjänsten i Västerås-, Hallstahammars-, och Surahammars kommuner.

Webbplatsen för dig som söker information om säkerhet och skydd.
Bilderna på hemsidan kommer från Peter Arwidi

Vid akuta ärenden, ring 112

 Nyttiga länkar


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

- vad är det för något. Läs mer om "Förebyggande brandskydd" här Läs mer »


Tillstånd för Brandfarliga- och Explosiva varor
- i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Information hittar du under Förebyggande Brandskydd.


Brandskydd i bostadshus
Information om brandskydd i bostadshus hittar du under följande länkar och på Brandskyddsföreningens hemsida.

 1. Brandsäkerhet i flerfamiljshus
 2. Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö
 3. Gasol för hem och fritidsmiljö
 4. Trapphusanslag - brandskydd i tapphus
 5. Information till boende - Svenska
 6. Information till boende - Somaliska
 7. Information till boende - Arabiska 
 8. DinSäkerhet.se´s filmer om brandskydd, på flera språk 

Nyttig information i vardagen från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap


Räddningstjänsten i skolan, åk 6
Här hittar du mer information om Brandskolan åk 6

 


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

- vad är det för något. Läs mer om "Förebyggande brandskydd" här Läs mer »


Tillstånd för Brandfarliga- och Explosiva varor
- i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Information hittar du under Förebyggande Brandskydd.


Brandskydd i bostadshus
Information om brandskydd i bostadshus hittar du under följande länkar och på Brandskyddsföreningens hemsida.

 1. Brandsäkerhet i flerfamiljshus
 2. Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö
 3. Gasol för hem och fritidsmiljö
 4. Trapphusanslag - brandskydd i tapphus
 5. Information till boende - Svenska
 6. Information till boende - Somaliska
 7. Information till boende - Arabiska 
 8. DinSäkerhet.se´s filmer om brandskydd, på flera språk 

Nyttig information i vardagen från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap


Räddningstjänsten i skolan, åk 6
Här hittar du mer information om Brandskolan åk 6

 

 Aktuellt

Eldningsförbud i Västerås- Hallstahammars- och Surahammars kommuner

Det är extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor. Eldningsförbud råder därför från och med 2014-07-22.

Förbudet gäller tills vidare och upphör då Brandingenjör i Beredskap eller Räddningschef vid Mälardalens Brand- och Räddningsförbund meddelar detta.

Förbudet innebär

På allmän plats och i naturen är det endast tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter. Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.

Den som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser. Iaktta alltid stor försiktighet, speciellt då eldningsförbud råder, och släck elden ordentligt med stora mängder vatten.

Mer information

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida www.dinsäkerhet.se

Goda råd om camping och grillning

Sommar och sol, camping och grillning. En brasa i natten eller glödbädd för matlagning. Kontrollerad eld är trevlig. Men om elden är okontrollerad är det brand. Hur undviker man det? Läs mer på din säkerhets hemsida:

Om det börjar brinna....

I din lägenhet...
I din villa...
Att släcka bränder hemma...

Hur gör du? Klicka ovan för att se DinSäkerhet.se's informationsfilmer.

Låna flytväst av räddningstjänsten

På Vallby brandstation finns flytvästar för utlåning under maximalt en vecka, för personer mellan 0 och 100 kg . Vi har expeditionstid vardagar mellan
08:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00 då flytvästarna kan hämtas och lämnas.
För mer information ring 021-398200.

Problem att se allt på vår hemsida??

Om du har Internet Explorer 11 så måste du köra sidan i kompabilitetsläge då vissa funktioner ej fungerar i den nya Internet Explorer. Detta ställer ni in genom att lägga till vår hemsida under verktyg och inställningar för kompabilitetsvyn.

Eldningsförbud i Västerås- Hallstahammars- och Surahammars kommuner

Det är extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor. Eldningsförbud råder därför från och med 2014-07-22.

Förbudet gäller tills vidare och upphör då Brandingenjör i Beredskap eller Räddningschef vid Mälardalens Brand- och Räddningsförbund meddelar detta.

Förbudet innebär

På allmän plats och i naturen är det endast tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter. Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.

Den som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser. Iaktta alltid stor försiktighet, speciellt då eldningsförbud råder, och släck elden ordentligt med stora mängder vatten.

Mer information

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida www.dinsäkerhet.se

Goda råd om camping och grillning

Sommar och sol, camping och grillning. En brasa i natten eller glödbädd för matlagning. Kontrollerad eld är trevlig. Men om elden är okontrollerad är det brand. Hur undviker man det? Läs mer på din säkerhets hemsida:

Om det börjar brinna....

I din lägenhet...
I din villa...
Att släcka bränder hemma...

Hur gör du? Klicka ovan för att se DinSäkerhet.se's informationsfilmer.

Låna flytväst av räddningstjänsten

På Vallby brandstation finns flytvästar för utlåning under maximalt en vecka, för personer mellan 0 och 100 kg . Vi har expeditionstid vardagar mellan
08:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00 då flytvästarna kan hämtas och lämnas.
För mer information ring 021-398200.

Problem att se allt på vår hemsida??

Om du har Internet Explorer 11 så måste du köra sidan i kompabilitetsläge då vissa funktioner ej fungerar i den nya Internet Explorer. Detta ställer ni in genom att lägga till vår hemsida under verktyg och inställningar för kompabilitetsvyn.

 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor