Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

Räddningstjänsten i Västerås-, Hallstahammars-, och Surahammars kommuner.

Webbplatsen för dig som söker information om säkerhet och skydd.
Bilderna på hemsidan kommer från Peter Arwidi

Vid akuta ärenden, ring 112

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

Räddningstjänsten i Västerås-, Hallstahammars-, och Surahammars kommuner.

Webbplatsen för dig som söker information om säkerhet och skydd.
Bilderna på hemsidan kommer från Peter Arwidi

Vid akuta ärenden, ring 112

 Nyttiga länkar


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

- vad är det för något. Läs mer om "Förebyggande brandskydd" här Läs mer »


Tillstånd för Brandfarliga- och Explosiva varor
- i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Information hittar du under Förebyggande Brandskydd.


Brandskydd i bostadshus
Information om brandskydd i bostadshus hittar du under följande länkar och på Brandskyddsföreningens hemsida.

 1. Brandsäkerhet i flerfamiljshus
 2. Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö
 3. Gasol för hem och fritidsmiljö
 4. Trapphusanslag - brandskydd i tapphus
 5. Information till boende - Svenska
 6. Information till boende - Somaliska
 7. Information till boende - Arabiska 
 8. DinSäkerhet.se´s filmer om brandskydd, på flera språk 

Nyttig information i vardagen från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

 

 


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

- vad är det för något. Läs mer om "Förebyggande brandskydd" här Läs mer »


Tillstånd för Brandfarliga- och Explosiva varor
- i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Information hittar du under Förebyggande Brandskydd.


Brandskydd i bostadshus
Information om brandskydd i bostadshus hittar du under följande länkar och på Brandskyddsföreningens hemsida.

 1. Brandsäkerhet i flerfamiljshus
 2. Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö
 3. Gasol för hem och fritidsmiljö
 4. Trapphusanslag - brandskydd i tapphus
 5. Information till boende - Svenska
 6. Information till boende - Somaliska
 7. Information till boende - Arabiska 
 8. DinSäkerhet.se´s filmer om brandskydd, på flera språk 

Nyttig information i vardagen från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

 

 

 Aktuellt

Barnvagnar får inte förvaras i trapphus..

 
se TV4:as inslag efter tidigare bränder som inträffat i trapphus.

Eldning av gräs och okomposterbart trädgårdsavfall

Tänk på att du inte behöver elda, återbruken tar emot all sorts trädgårdsavfall.

Det är endast tillåtet att elda löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras. Elda aldrig vid blåst eller vid brandfara i skog och mark. Klicka här för aktuell brandriskprognos.

Västerås Stad: inom tätort är det endast tillåtet att elda under v. 16 -18 samt v. 40 - 42 enligt lokala föreskrifter .
Surahammars kommun: inom områden med detaljplan är eldning tillåten under tiden 1 oktober - 31 mars med undantag för Valborgsmässoeld enligt lokala föreskrifter.
Hallstahammars kommun: Eldning är förbjuden under tiden 1 maj tom 30 sept enligt lokala föreskrifter. Eldning av halm på åkermark är inte tillåtet.

Anmälan: Vanlig eldning behöver endast anmälas till räddningstjänsten om brasan har en diameter eller höjd över 3 meter.

Läs mer om säkerhet vid eldning av trädgårdsavfall och gräs.

Problem att se allt på vår hemsida??

Om du har Internet Explorer 11 så måste du köra sidan i kompabilitetsläge då vissa funktioner ej fungerar i den nya Internet Explorer. Detta ställer ni in genom att lägga till vår hemsida under verktyg och inställningar för kompabilitetsvyn.

Skogsbranden Västmanland

Barnvagnar får inte förvaras i trapphus..

 
se TV4:as inslag efter tidigare bränder som inträffat i trapphus.

Eldning av gräs och okomposterbart trädgårdsavfall

Tänk på att du inte behöver elda, återbruken tar emot all sorts trädgårdsavfall.

Det är endast tillåtet att elda löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras. Elda aldrig vid blåst eller vid brandfara i skog och mark. Klicka här för aktuell brandriskprognos.

Västerås Stad: inom tätort är det endast tillåtet att elda under v. 16 -18 samt v. 40 - 42 enligt lokala föreskrifter .
Surahammars kommun: inom områden med detaljplan är eldning tillåten under tiden 1 oktober - 31 mars med undantag för Valborgsmässoeld enligt lokala föreskrifter.
Hallstahammars kommun: Eldning är förbjuden under tiden 1 maj tom 30 sept enligt lokala föreskrifter. Eldning av halm på åkermark är inte tillåtet.

Anmälan: Vanlig eldning behöver endast anmälas till räddningstjänsten om brasan har en diameter eller höjd över 3 meter.

Läs mer om säkerhet vid eldning av trädgårdsavfall och gräs.

Problem att se allt på vår hemsida??

Om du har Internet Explorer 11 så måste du köra sidan i kompabilitetsläge då vissa funktioner ej fungerar i den nya Internet Explorer. Detta ställer ni in genom att lägga till vår hemsida under verktyg och inställningar för kompabilitetsvyn.

Skogsbranden Västmanland